27 24 88 14 [email protected]

Botilbud i Midtjylland

– Hvad kan vi tilbyde?​​

Vi hjælper og vejleder den unge til selvstændighed

Vores vigtigste opgave her på Kollegiet er, at give den unge den fornødne hjælp til fremadrettet, at kunne fungere i egen lejlighed. Denne proces vil være individuel, og indsatsen heraf vil derfor variere.

Et ophold på Morsbøl Kollegiets botilbud i Midtjylland, har ikke karakter af regulær døgnforanstaltning.

Der er en markant forskel i den pædagogiske tilgang, som vi bruger på kollegiet frem for en døgninstitution.

Der er hermed også forskel i de opgaver, man kan forvente, at Morsbøl Kollegiet, som botilbud i Midtjylland, påtager sig i relationen til den unges situation.

Som en del af det pædagogiske arbejde tilbyder vi en række muligheder for at støtte den unge i forhold til socialt samvær på stedet samt at vedligeholde sin hverdag.

​​Der er mulighed for:
  • ​Morgenvækning
  • Fælles morgenmad
  • Fælles sport/fritidsaktiviteter
  • Fælles madlavning/spisning 1 gang hver uge
  • 1-2 årlige ferieture

Udviklingsmål

Med udgangspunkt i den unges handleplan og visioner for femtiden udarbejder vi, i samarbejde med den unge, udviklingsmål, som evalueres og opdateres hver 3. måned. I udviklingsmålene er der altid taget højde for den unges ønsker og behov, og hvad den unge gerne vil arbejde videre med.