27 24 88 14 [email protected]

​Målgruppen på Morsbøl Kollegiet

– det relationspædagogiske Opholdsted i Vestjylland

Der vil typisk være tale om unge, både drenge og piger, i aldersgruppen 15 til 30 år på indskrivnings tidspunktet.

De unge vil typisk komme fra forældre, egen lejlighed, andre opholdssteder i Vestjylland, døgninstitutioner, eller plejefamilier hvor der i en periode er brug for andre rammer og kontakter. Dette for at den unge kan udvikle de nødvendige kompetencer, i forhold til at kunne bo og fungere under selvstændige forhold.

​​

Morsbøl Kollegiet henvender sig til​:

  • ​Unge i 15 til 30 års alderen på indskrivningstidspunktet
  • Unge der har brug for trygge rammer i en periode af deres liv, for at kunne udvikle sig personligt.
  • Unge der ikke er i stand til at bo hjemme, men stadig har brug for råd og vejledning i hverdagen.
  • Unge der er i udslusning fra familiepleje eller institution
  • Unge der ikke har tilstrækkeligt familiært netværk
  • Unge der er i risikogruppen for at blive socialt udstødt

Det er en forudsætning at den unge er eller vil i uddannelse eller arbejde, og IKKE er behandlingskrævende i forhold til alkohol, euforiserende stoffer eller en kriminel løbebane.​​​