27 24 88 14 [email protected]

Værdigrundlag​

Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor vi tror på, at ingen er født onde eller håbløse, men at vi påvirkes af de personer vi er sammen med i vores netværk.

Vi tror, at menneskets inderste natur er konstruktiv, målrettet, socialt og aktiv. Nogle behøver imidlertid hjælp til at ændre livspraksis, som kan være destruktiv for både dem selv og andre.

På Morsbøl Kollegiet tager vi udgangspunkt i den unge og dennes situation. Vi tror på, at alle har en god kerne og at alle kan flytte sig og udvikle sig, hvis de får den rette støtte. Vi tager udgangspunkt i den unges ressourcer og arbejder ud fra alt det, der fungerer. Gennem positiv tilgang og en tryg relation, kan vi sammen afdække, hvordan den unge bedst udvikler sig og hvilke rammer, der skal til for at sikre denne udvikling.

Botræning i trygge rammer​

Det er vigtigt for os at opbygge en god og tillidsfuld relation, hvor vi som voksne, fremstår som åbne, troværdige og nærværende. Vi fungerer som rollemodeller for de unge og viser at vi tør tage ansvar, stille krav og sætte grænser/opbygge rammer for de unge. Det er målet på Morsbøl Kollegiet at opbygge et miljø, hvor det er tilladt at lave fejl og stå ved disse, så situationen kan vendes konstruktivt. Det er målet at de unge oplever en stabil base, hvor de har ro og mulighed for at være sig selv og finde redskaber til at udvikle sig.

Der arbejdes ud fra tanken ”frihed under ansvar” og det er vigtigt at den unge deltager aktivt i at skabe en forandring i eget liv. Dette betyder bl.a. at den unge skal være i gang med et uddannelsesforløb eller et arbejdsforhold, indgå i et positivt samarbejdet omkring hverdagens gøremål som fx indkøb, økonomi osv. Det er primært den unge, der har ansvar i eget liv – Morsbøl Kollegiet vil dog være tæt på den unge og støtte og guide.