27 24 88 14 [email protected]

Fonden​

Morsbøl Kollegiet er en selvejende institution og har samme juridiske indhold som en fond.

Fondens formål og virkemidler er defineret ved sine vedtægter, hvor Morsbøl Kollegiet har rettigheder og forpligtelser heraf.

Morsbøl Kollegiet har en bestyrelse som varetager fondens interesser samt disponere over dennes formue i henhold til fondens gældende vedtægter.

Morsbøl Kollegiet er uafhængig i forhold til dennes stiftere, og uddeler som udgangspunkt ikke legater.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand:

Kurt Hermansen

75337191

Næstformand:

Poul Heisel Poder

​​​Sekretær:

Anders Lindholm

 

Bestyrelsesmedlem:

Katja Krath Andersen​

Bestyrelsesmedlem:

Sussi Glibstrup Schmidt